Etiket: din

Şiddetin Çeşitli Dinsel ve Seküler “Meşrulaştırma” Biçimleri

Bu yazı ve  bu aralar çevirdiğim unpopularveganessays sitesindeki bir çok yazı, Dr. Steve Best’in hayvan özgürlüğü yaklaşımının gerisinde kalan, çözümü herkesin vegan hayat tarzını seçmesinde bulan ve bunu savunan yazılar. Bu anlamda  bir kaç adım geriden geliyorlar. Gary Francione ise bu anlamda bir tepe noktası, onun yazılarından çeviri yapmadım, alıntılar çevirdim sadece. Geçen sene Steve Best ve Gary Francione karşılıklı sert yazışmalar ve suçlamalarda bulunmuşlardı…

Kölelik karşıtı veganların dinî inançları; “ateist aktivist”ten “ruhçu”lara, oradan da dünyanın 5 büyük dininden herhangi birisine ait samimi bir bağlılık duygusuna dek çeşitlilik gösteriyor.Kölelik karşıtı hayvan hakları ve veganizm felsefesi; masum, sentient canlılara yönelik gereksiz şiddet, öldürme ve zarar verme eylemlerine son vermeyi amaçlar.

(daha&helliip;)

Türcülük ve Veganizm: Politikayı ve Dini Dönüştürmek

Post image for Speciesism and Veganism: Transcending Politics and Religion

 

Angel Flynn ve Dan Cudahy

Bu bazıları için şaşırtıcı olabilir ama bütün büyük dinlerde ve politik spektrumda etik veganlar var. Veganizm politikayı ve dini dönüştürüyor; çünkü belirli bir önyargı biçimini reddetmeye dayanıyor: yani türcülüğü.

Tür ayrımcılığı, ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı ve diğer önyargılar ahlâken bağlayıcı olmayan bir kritere dayanıyor (söz konusu durumda bu kriter, tür’dür), farklı bir “grup”a dahil olduğu için bir bireyin menfaatleri reddediliyor. Bu şekilde tür ayrımcılığı bütün önyargıların temelinde yer alan o aynı yanlışın bir başka biçimi. Önyargımızı hangi kritere dayandırdığımızın da ahlâki bir bağlayıcılığı yok- cinsiyet, ırk, yaş, cinsel yönelim, deri rengi, tür- ötekilerin haklarını inkâr etmek için bu tür keyfî kriterler kullanmak etik olarak yanlış.

(daha&helliip;)

Din, Etik, Helâl, Kaşer

 

Sıra dînî yükümlülükleri ve vicdanî sorumluluklarına gelince toplumda dindar insanlara yönelik genellikle geniş bir müsamaha söz konusu olur. Genel yasaları bile isteye çiğnemelerine izin verilmez; ama bu yasalar da dinlerin görevini yerine getirebilmesi için onlara geniş bir yer ayıracak şekilde düzenlenmiştir.

(daha&helliip;)

Bilinç, Acı çekme ve Bölümleme

Picture

Bilinçlilik ve acı çekmek arasında bir bağlantı var. Farkındalık arttıkça acı çekme düzeyi de artıyor. İnsan farkındalığı ve baskıyı nasıl dengeliyor?

“Acılar dayanılmaz bir hâl aldığında ağlayışlar artık duyulmaz. Ağlayışlar da yaz yağmuru gibi düşer toprağa”. Bertolt Brecht
(daha&helliip;)