Ankara’da tecavüz edilen, beli ve kolları kırılarak öldürülen tavşana dair şikayet dilekçesi

açıklama: alttaki dilekçe ve ekleri (09.06.14 /no: 57817) dün itibariyle tarafımızdan Ankara Bölge Müdürlüğüne ıslak imzalı olarak elden iletilmiştir. burada yayınlanma amacı dilekçeye yoğun katılım sağlanarak olayın takibinin çok sayıda hayvansever tarafından yapıldığının yaptırım uygulamaya yetkili merciie gösterilmesi. dilekçeyi ve ekini, altta belirtilmiş olan kısma adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi ekledikten sonra, resimlerle birlikte tamamen kopyalayarak emailin içine veya ayrı bir word sayfasına yapıştırarak bu emaillere gönderiniz: ankara@ormansu.gov.tr, amutlu@ormansu.gov.tr, bolge9@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr

                                                                 Türkiye Cumhuriyeti
Ankara Valiliği
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne

Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.OLAY:
10.06.14 (gün/ay/yıl) tarihinde aşağıda sözü edilen hayvanın, sahibi tarafından eziyete maruz kaldığına dair bilgileri sosyal ağlarda yayınlanan haberlerden ve kurumunuza elden teslim edilen 09.06.2014 tarihli, 57817 kayıt numaralı şikayet dilekçesinden öğrenmiş bulundum. Hayvan korumacı olarak ilgili dilekçeye katıldığımı beyan etmekte, aynı dilekçeyi şahsım adına göndermekteyim.
FAİLİN, ANNESİNİN, TANIKLARIN İSİM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ KURUMUNUZA ELDEN TESLİM EDİLEN ISLAK İMZALI, 09.06.2014 TARİHLİ, 57817 KAYIT NUMARALI ŞİKAYET DİLEKÇESİ VE EKLERİNDE YER ALMAKTADIR. BAŞVURUMU DEĞERLENDİRİRKEN İLGİLİ DİLEKÇEYİ ESAS ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Buna göre, resimleri ilişikte ekli olan bu tavşanın, sahibi tarafından aç susuz bırakılmış, bakımının ihmal edilmiş, bu yönüyle hastalığa açık hale getirilmiş, psikolojik ve fiziki saldırıya maruz bırakılmış, günlerce aç susuz ve yalnız kendi başına terk edilmiş, son olarak sahibi tarafından tecavüz edilerek belinin ve kolunun kırılmış olduğunu, Ankara merkezli S. adlı hayvan hakları derneği tarafından ihbar alınır alınmaz tecavüz, öldürme amaçlı bel ve kol kırılması gibi vahşetin meydana geldiği evden alınarak veteriner kliniğine götürülmüş ve klinikte gerekli müdahalenin yapılmış olmasına rağmen tavşanın tecavüz, bel ve kol kırılması gibi doğrudan öldürme amaçlı eylemler sonucunda büyük acılar çekerek öldüğünü öğrenmiş bulundum.  Tavşanın sahibi olan, özel eğitim gördüğü belirtilen çocuğun hayvan sahiplerine Hayvanları Koruma Kanunu ile verilen yükümlülükleri ihmal ettiği ve bu tavşanın bu çocuk sahibi ve birlikte yaşadığı annesi tarafından tamamen ihmal edildiği, en sonunda çocuk tarafından tecavüz, kasten yaralama, bel ve kolunu kırarak ölüme terk etme eylemlerinin gerçekleştiği olayın tanıkları olan, olayı öğrenir öğrenmez sosyal ağlarda duyurarak tavşanın kurtarılmasını sağlamaya çalışan M.Ç. isimli hayvansever ve olayla amacı olan hayvan hakları doğrultusunda derhal ilgilenerek tavşanı alıp tedavi ettirmeye çalışan S. derneği tarafından açıklanan bilgilerden ve hakkındaki iddialardan açıkça görülmektedir. Bu tavşanın, günlerce aç susuz, bakımsız bırakılmış, bu yönüyle adeta ölüme terk edilmiş, son olarak bu kadar eziyet görmüş olması yetmiyormuş gibi bir de sahibi tarafından tecavüze uğramış, beli ve kolu kırılarak öldürülmüş olduğu iddia edilmektedir.TALEPLER:

 1. Çocuğun velisi olan annesine ve kendisine tavşanı aç susuz, bakımsız bırakmak ve çocuk tarafından tecavüz edilip, kolunun ve belinin kırılması suretiyle öldürmüş olmak şeklinde gerçekleştiği belirtilen hayvan hakları ihlalleri nedeniyle idari para cezası verilmesini ve zilyetliklerinde bulunan diğer tüm hayvanların kurtarılmasını, bir daha hayvan sahibi olmalarının engellenmesini talep etmekteyim.
  Bu olayda hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi söz konusu olduğundan, açık adresi ve kimlik bilgilerini aşağıda belirttiğim şahsa, sahibi olduğu köpeğe h.k.k. madde 14/a bendine aykırı davranması hasebiyle, h.k.k. madde 24 ve h.k.k. madde 28/k hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyim.

  H.K.K. gereği bir hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi halinde madde 14/a hükmüne aykırılıktan madde 24 ve madde 28/k hükümleri uygulanır. Buna göre, kendi hayvanına eziyet eden bu şahsa, h.k.k. madde 14/a hükmünde öngörülen hayvanlara yönelik yasaklara aykırı davrandığı için;
  1. idari para cezası verilmesi – h.k.k. madde 28/k gereği,
  2. bir daha hayvan sahiplenmesinin engellenmesi – h.k.k. madde 24 gereği,
  3. elinde bulunan tüm hayvanlara el konulması, bu hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi gerekmektedir. – h.k.k. madde 24 gereği.
  Olaya uygulanacak olan hükümler:  h.k.k. madde 14/a, h.k.k. m. 24 ve h.k.k. m. 28/k 

  2. Çocuğun özel eğitim aldığı okul idaresi ve öğretmenlerinin çocuğa gerekli eğitimi, hayvan sevgisini vermemeleri, bilakis okula gelmediği dönemlerde bundan memnun olduklarını ifade etmeleri, çocuğun eğitimini aksatmasını teşvik etmeleri, bu yönüyle çocuğun vicdani ve kişisel gelişimini gereği gibi sağlamayarak tavşanını öldürecek bir hayvan katili yaratmış olmaları nedeniyle il milli eğitim müdürlüğüne gerekli şikayetin kurumunuz tarafından yapılmasını, bu okul yönetimi ve öğretmenlerine görev ihmali nedeniyle ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanmasının sağlanmasını,

 1. tavşanını öldürecek ve köpeğini aç susuz ve bakımsız bırakıp eziyet edecek kadar vicdani ve ruhsal gelişimi tamamlanmamış olan bu çocuğun başta diğer hayvan ve çocuklar olmak üzere tüm toplumun can güvenliği için tehlike oluşturduğu açıkça ortada olduğundan ruh ve sinir hastanesinde çocuk gelişim uzmanı ve pedagog eşliğinde gerekli tetkik ve muayeneleri yaptırılarak, araştırma sonucuna göre hastaneye yatışının sağlanmasını, tedavi ve rehabilitesinin gecikmeksizin gerçekleştirilerek toplum ve çevre için güvenli hale geldiği kesinleşinceye kadar hastanede tutulmasını, toplum içine bırakılmamasını,
 2. HKK’nun orman ve su işleri müdürlüklerine yüklemiş olduğu sorumluluklar arasında toplumda hayvan haklarına yönelik bilinç uyandırma ve hayvan sevgisi aşılamanın da yer alması hasebiyle ilgili hüküm doğrultusunda başta bu tavşan tecavüzcüsü ve katili olduğu iddia edilen çocuğun eğitim gördüğü okul olmak üzere tüm okullarda hayvan sevgisi aşılamaya yönelik çalışmaların bir an önce yapılmasını,
 3. ekteki tanık beyanlarında açıkça görüleceği üzere bu çocuğun arkadaşları olan roman oldukları ve tavuk, ördek, tavşan gibi hayvanlara sürekli tecavüz ederek, işkence ve eziyet ettikleri bizzat şikayet konusu çocuk tarafından belirtilen çok sayıda çocuğun tespit edilerek ellerindeki tüm hayvanlara el konulmasını, bu roman çocuklar ve ailelerine de idari para cezası uygulanmasını, bir daha hayvan sahibi olmalarının engellenmesini, bu çocukların da tedavi ve rehabilite edilmesini, tam iyileşme gösterene kadar toplum içine bırakılmamalarını,
 4. işbu şikayetin konusu olan olayın faili çocuk ve bahsettiği diğer hayvan tecavüzcüsü çocukların isim, soyadı ve adresleri ile iletişim bilgilerinin suç önleme projesi kapsamında toplum destekli polislik şubesine de iletilmesini talep etmekteyim.

 

Şikayet dilekçemde yer alan olayın detayları ve iddiaların dayanağı olan sosyal ağlarda M.Ç. tarafından yapılan ilk ihbar, S. derneği tarafından kötü muameleye maruz kaldığı, tecavüze uğrayarak, öldürme amacıyla bel ve kolunun kırıldığı evden alınıp götürüldüğü süreçte yaşanan gelişmeler, yine olayın tanığı M.Ç. tarafından sosyal ağlarda yapılan detaylı açıklama ve fotolar ilişikte yer almaktadır. Kurumunuz, olayla ilgili tanık olarak bu şahısların beyan ve ifadelerine müracaat edebilir.
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, taleplerimin tamamının yerine getirilmesini, olayı takip edeceğimi, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

FAİL VE TANIKLARIN İSİM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ KURUMUNUZA ELDEN TESLİM EDİLEN ISLAK İMZALI, 09.06.2014 TARİHLİ, 57817 KAYIT NUMARALI ŞİKAYET DİLEKÇESİ VE EKLERİNDE YER ALMAKTADIR. BAŞVURUMU DEĞERLENDİRİRKEN İLGİLİ DİLEKÇEYİ ESAS ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.
Failin adresi: – Adres tarafımdan bilinmemektedir, kurumunuzun olayın faili çocukla birlikte yaşayan ve olayda sorumluluğu ve kusuru bulunan annesinin ismi ve telefon bilgileri ve olayın tanıklarının aracılığıyla adres bilgilerine ulaşması gerekmektedir.
Tavşana kötü muamele eden, tecavüz edip, işkenceyle belini ve kolunu kırdığı iddia edilen failin birlikte yaşadığı ve olaylar bu raddeye gelene kadar reşit olmayan çocuğunun çok sayıda hayvana eziyet ve işkence etmesine göz yumduğu, hayvanların beslenmesini ve kurtarılmasını sağlamadığı, bu yönüyle kendi hayvanına eziyet eden çocukla aynı oranda kusurlu olduğu annesinin adı ve iletişim bilgileri: – S. Hanım. Tel:

TANIKLAR:

1. Olayı ihbar eden ve ilişikte detaylı açıklamaları bulunan, tanıklığına başvurulacak olan şahsın bilgileri: M. Ç.;

2. Olayla ilgilenen, tavşanın tedavisi ile uğraşan tüzel kişinin bilgileri: S. derneği.  Tel:-; tavşanın tedavi gördüğü klinik – V. olup, olayla ilgili kliniğin görüşü, bilgisi ve tanıklığına başvurulabilir, tavşanın tedavi sürecine ilişkin detaylar öğrenilebilir, raporlar talep edilebilir.
Ek: 1. Sahibi tarafından eziyet gören, tecavüz edilip, beli ve kolu kırılarak öldürülen tavşanın görselleri.

2. Olayın sosyal ağda yer alan ihbarının detayları:

3. Derneğin tedavi sürecine ilişkin açıklaması:

4. Tanığın olaya ilişkin detaylı açıklaması. (çok önemli, mutlaka tamamını okuyunuz lütfen).

Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:

Tarih:
İmza:

DİLEKÇENİN EKİ:  OLAYA TANIK OLANLARIN BEYANLARI VE FOTOLAR

 

 1. OLAYA DAİR İLK İHBAR:

M.Ç.
ANKARA /EMİRLER de çocukların tecavüzüne uğradığı bildirilen, yarı baygın durumdaki beyaz tavşan için acil yardım isteniyor.Ben hastanedeyim,lütfen birileri ulaşsın…İletişim : S. Hanım: Tel: –

5 Nisan

 

2. S. DERNEĞİNİN TAVŞANIN TEDAVİ SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMASI

 1.  Derneği – S.

“MALESEF KAYBETTİK  DÜN ANKARA ETIMESGUTTA ÇOCUKLAR TARAFINDAN CİNSEL TACIZE UGRAYAN TAVŞANIMIZIN DURUMU NE YAZIKKI İYİ DEĞİL BELİNİ VE ÖN AYAGINI KIRMISLAR SERUM VITAMIN DESTEGI VERILDI GENEL DURUMU COK KÖTÜ NE YAZIKKI ONU KAYBEDECEGIZ “

6 Nisan

 

 1. TANIĞIN OLAYA DAİR DETAYLI AÇIKLAMASI: (ÇOK ÖNEMLİ, MUTLAKA OKUYUNUZ LÜTFEN).

M.Ç. 08/04/2014 18:04 Sayın hayvan severler, S. hn. özel eğitim gören oğlu ve arkadaşını ellerinde iple gezdirdikleri bir köpekle görmüş, köpeğe tasma almıştım. Çocukların adresleri ve annelerinin tel.alıp,siz gönüllü h.sever olun,kötülük yapanları bana bildirin, bu suçların cezası var “demiştim. Y. adlı çocuk; bizim orda çingene çocukları tavşan,kedi,köpek,ördek , tavuk vs.tecavüz ediyor” dedi. 2 gün sonra annesi S. hn.beni aradı ,”eşimden boşandım,Y. babası ve benim ailem gibi hasta,bir ben sağlam çıktım. oğlum ve arkadaşı S. problemli çocuklar,özel eğitim alıyorlar, ı haftadır okula hiç gitmiyorlar.Öğretmenleri Y.’tan bıktık,okula gelmiyor kurtulduk” dediler.Oğlumun elindeki köpeği alın,aç,susuz perişan,kurtarın” dedi.Ben oğlunu arayıp” biz okumuş ,kültürlü h.sever isteriz,okula git,anneni de üzme” dedim.o sırada annesi bunun elinde bir tavşan var” dedi.Oğluna sordum ” teyze şimdi parkta çingene çocuklarının elinden,bir evin bahçesinden hırsızladıkları,parkta suyla ıslattıkları yavru tavşanı ellerinden aldım,eve getirdim” dedi.Ben de onu dışarı atmayın,ben aldırtıorım,tedavi ettiririm” dedim.Hemen acil duyuru ve paylaşım yaptım. Annesi S. hn. beni tekrar aradı,telaşlı idi, “bu tavşan başıma bela oldu. oğlum banyoya girdi,kapıyı kilitledi,”tavşana tecavüz mü ediyorsun aç kapıyı” dediğimde “bana o…. dedi”.Tavşanın sadece poposunun ıslak olduğunu söyledi. Ben de oğlunuz ve kendisi gibi özel eğitim gören arkadaşı S…t tecavüz etmiş olabilir mi” diye sorduğumda ” oğlum yapmaz diyemem,kefil olamam,P 70 rahatsızlığı var,başım belada” demiştir.Kendisine o… diyen oğlunu E. Karakoluna götürmüş,orada polisler ne akıl verdilerse beni arayıp ” bunun cezası varmış galiba,oğlum yapmaz,aile eğitimi aldı” demiştir.Tavşanı S. derneğinden S.Ç. hanıma saatler sonra teslim etmiştir. S.Ç. hn.”bu tavşanı sıcak tutup,bir damla su vermek aklınıza gelmedi mi,susuzluktan ölmüş.Ayrıca tavşanın belinin ve 2 ayağının kırık olduğunu,bu kırılmaların, ayak veya sert cisimle olmadığı””2.5 aylık yavru tavşanın kısa bir süre sonra da öldüğünü” söylemiştir.Tavşanın cinsel organının çok küçük olması nedeniyle tecavüz edilemediği,ama tecavüze zorlandığı ortadadır. S. hn.arayıp,tavşanın öldüğünü söylediğimde ” oğluma ceza verdirmeyin” demiştir.Ben de ” oğlunuz ve arkadaşını izleyin,tedavi edilmeleri gerek” dedim.” tamam” demiştir.Size tel yalan söylemesinin nedeni de beddualar yağdırdığı ve evlenmeme engel ” dediği oğlu için para cezası ödeme korkusudur.”

kaynak: http://www.turseng.com/2014/06/ankarada-tecavuz-edilen-bel-ve-kollari.html

Ankara’da tecavüz edilen, beli ve kolları kırılarak öldürülen tavşana dair şikayet dilekçesi” üzerine 6 yorum

 1. Yazıklar olsun. Bunları yapanlar insanlıktan çıkmış. Kötülükte bir insan nasıl bu kadar ileri gidebilir?Adları açıklansın ve cezaları verilsin. Bu yapılanlar karşısında susmak en büyük suçtur.

  Beğen

 2. Dilekçede var olan telefon numaraları cevap vermediği ulaşılmadığı için ve tecavüze yeltenen kısının adresinin yazılı olmadığı için evrakı bekletiyorlar işlem yapamıyorlarmış.

  Beğen

 3. aramızda gerçekten aşağılık yaratıklar yaşamakta arkadaşlar. savunmasız bir canlıya nasıl böylesine canice davranışlar yapılabilir, inanılır gibi değil

  Beğen

Hayriye Albakan için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.